BBB Coaching: in goede handen!

Ouders zijn onvervangbaar en uniek. Kinderen hebben van elk maar één. Het ouderschap aan elkaar en de kinderen blijvend gunnen doet recht aan alle partijen. Hoe moeilijk het ook is, scheiden als partners en gezamenlijk ouder blijven is een uitdaging.
Mediation kan behulpzaam zijn omdat het zoekt naar de win-win-situatie.
Het ouderschapsplan biedt de kans het ouderschap te herstructureren in het belang van alle partijen. Enkele relatieafrondingsgesprekken kunnen de weg openen naar  een nieuw ouderpaar, want de pijn van het verloren partnerschap is vaak oorzaak van een minder functionerend ouderschap.
Soms is  het mogelijk door een aantal relatiebezinningsgesprekken te verkennen of de relatie nog voldoende potentie heeft. Individuele counselling kan een impuls geven om krachtiger te worden.

Deze investeringen zijn waardevol voor een nieuwe start als zorgvuldige ouders. De winst die deze gesprekken opleveren, geeft u en uw kinderen weer toekomst. Een toekomst waarin de kinderen u niet gescheiden hoeven houden. Een scheiding vraagt vanwege de uiteenlopende keuzes en verblijfplaatsen, emotioneel en logistiek meer van ouders en kinderen dan een kerngezin. Wanneer nu gezamenlijk de basis opnieuw gelegd wordt, zijn er meer mogelijkheden voor uw kind krachtig te worden in de toekomst.

Kinderen in en na een scheiding hebben het ook moeilijk en kunnen een steuntje in de rug heel goed gebruiken om de nieuwe periode sterker tegemoet te treden. Dit kan door een workshop
een begeleidingstraject of individuele kinderbegeleiding.
Ook voor ouders is dit aanbod een handreiking om kinderen goed te begeleiden in zo’n lastige periode.