KIND CENTRAAL IN SCHEIDING

“Wat je aandacht geeft dat groeit.”

Wanneer ouders scheiden speelt er zoveel aan emotie, zorgen en vragen dat  het nog wel eens wil gebeuren dat kinderen een beetje op de achtergrond raken. Soms geven kinderen juist ruimte aan de ouders door teruggetrokken te zijn. Anderen laten juist veel meer van zich horen en zijn niet altijd gemakkelijk. Hoe graag je hen ook zou willen begeleiden,  je kunt het niet altijd zelf doen. Juist omdat kinderen vanuit zichzelf loyaal zijn naar beide ouders durven of willen ze niet zeggen waar ze mee zitten uit angst de ouders te kwetsen. Toch, uitspreken hoe ze zich voelen is heel goed voor hun verwerking, want voor kinderen is een scheiding net zo complex en pijnlijk als voor de ouders. Zij nemen ook afscheid. Zij rouwen ook over een periode van eenheid en vertrouwdheid die niet meer terugkomt.

Kinderbegeleiding in workshop, groep of individueel kan voorkomen dat ontwikkelingsproblematiek op korte termijn en relatieproblematiek op langere termijn ontstaat. Met deze hulp in een veilige sfeer kunnen kinderen vragen om de zorg die ze nodig hebben, worden ze weerbaarder en zelfstandiger. Kinderen leren vaardigheden aan als zelfredzaamheid en worden geholpen bij hun verwerkingsproces.

Individuele begeleiding

Wanneer er behoefte is aan speciale begeleiding omdat een groep niet passend lijkt, kan individuele begeleiding maatwerk bieden voor uw kind. In deze begeleiding werken we met verschillende emoties.  Geoefend wordt er onder andere met GGG (=gedachte, gevoel, gedrag). Gedachten bepalen in hoge mate het gevoel. Wat kun je doen om je gedachten om te vormen van negatief naar positief. Kinderen wordt onder andere op deze manier geleerd hun draagkracht te vergroten. Kinderen worden gestimuleerd tot het verwoorden van hun eigen behoeften en wensen.

Kosten € 60,- per uur exclusief BTW.