Mediation

“Door verantwoordelijk te denken en te handelen ben je niet meer
deel van het probleem maar word je deel van de oplossing.”

E. Laszlo

Wanneer twee partners besluiten niet meer samen verder te gaan, kan mediation helpen om de afwikkeling van één en ander in goede banen te leiden. Er is in de loop van uw relatie zoveel verwevenheid ontstaan dat het lastig kan zijn als u samen de zaken probeert te regelen. Zo is het belangrijk om de emoties te scheiden van de zakelijke en financiële kant. Elke poging tot overeenkomst kan anders ontaarden in een gevecht, waarbij er alleen maar verliezers zijn.

Het gaat bij mediation om wensen en belangen van alle partijen. Resultaat moet zijn dat u beiden tevreden kunt zijn met de vaststellingsovereenkomst. Het gaat niet om winnen of verliezen of ieders standpunt over het verleden. Het gaat om de toekomst en wat u echt belangrijk vindt om voor de toekomst te regelen.

Hoe werkt mediation?

In een eerste kennismakingsgesprek komen de voorwaarden voor een kansrijke mediation ter sprake. U moet beiden bereid zijn in het mediationtraject te zoeken naar overeenstemming over de te regelen zaken. Verder is een voorwaarde dat u alles wat in het traject besproken wordt geheim zult houden. Als aan beide voorwaarden wordt voldaan tekenen u en BBB Coaching een zogenaamde mediationovereenkomst.

Hierna kunnen de mediationgesprekken starten, waarbij u beiden de gelegenheid krijgt te vertellen over wat u verdeeld houdt en wat uw wensen zijn. De mediator helpt u als onafhankelijke bemiddelaar om de communicatie weer op gang te brengen, de gesprekken te begeleiden en het proces te bewaken. De mediator is betrokken bij alle partijen en doet geen uitspraak van bovenaf. De resultaten worden vastgelegd in een convenant of vaststellingsovereenkomst.

Tarieven van mediation:

Gratis intakegesprek van een half uur. Daarna gaat het uurtarief in.
Consult 1 ½  tot 2 uur van € 100,- per uur exclusief BTW.
Mogelijkheid tot co-mediation
Bij verhindering 24 uur van te voren opzeggen, anders worden kosten in rekening gebracht.

Voordelen van mediation:

* Snel * Kosten–efficiënt, want goedkoper dan een advocaat * Toekomstgericht * Flexibel en informeel * Vertrouwelijk en besloten * Actieve inbreng van partijen * Deskundige begeleiding * Ruimte voor creatieve oplossingen * Geen onnodige beschadiging van relaties * Gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad * Gezamenlijke oplossing = win-win resultaat.