Ouderschapsplan

“Is een breuk tussen de ouders een breuk in het kind?”

Voor kinderen horen ouders bij elkaar. Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Het is niet altijd te voorkomen om ex-partners te worden, maar ex-ouders wordt u niet. Voor de kinderen is het van groot belang dat de zorg van beide ouders wordt voortgezet. Het vertrouwen in elkaar dat de kinderen bij u beiden in goede handen zijn is een belangrijke stap naar een rustig klimaat voor de kinderen. Dan hoeft de breuk niet door uw kind te lopen.

Het ouderschapsplan is bedoeld u te helpen uw ouderschap te herstructureren. Deze regeling geeft vorm aan de opvoeding van uw kinderen in 2 gezinssystemen, waarbij op schrift komt te staan hoe om te gaan met:

Bij scheiding verplicht de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ ouders het ouderschap voort te zetten en dit zo vlot en zorgvuldig mogelijk vorm te geven.  Het is een verplichting, maar voor de ouders is het ook een kans om bewust hun onderscheidende kwaliteiten in te zetten in de nieuwe situatie. Centraal staat de vraag: wat is het beste voor het geheel waar u deel van bent.

Voor kinderen verloopt hun aanpassing aan de nieuwe situatie beter als ouders in een zo vroeg mogelijk stadium nadenken over de gevolgen van de scheiding voor hun kinderen. In het ouderschapsplan wordt dan een overlegstructuur afgesproken.

Er is echter wel degelijk een geschiedenis met de ex-partner. Om het ouderschap goed te kunnen invullen is het belangrijk dit partnerschap goed af te sluiten. In de gesprekken wordt hier aandacht aan besteed. Een goede afsluiting helpt om het ouderschapsplan en ook andere regelingen vlotter, coöperatiever en effectiever vorm te geven.

Een onafhankelijke derde schept ruimte om voor u beiden goede, werkbare afspraken te maken. De begeleider is meervoudig partijdig en geeft ruimte aan uw beider verhaal waarna er meer ruimte is om naar elkaar te luisteren. Met deze regeling kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden. Een goede regeling is zowel voor ouders als kinderen een rustige en veilige basis.

Het ouderschapsplan is onderdeel van het verzoekschrift tot scheiding. De rechter wil weten hoe de kinderen betrokken zijn geweest bij het opstellen van het ouderschapsplan. De activiteiten die hiervoor zijn ontplooid moeten in het ouderschapsplan vermeld worden. BBB Coaching biedt voor kinderen activiteiten aan.
Zie KIND CENTRAAL IN SCHEIDING

Tarieven ouderschapsplan

Gratis intakegesprek van een half uur. Daarna gaat het uurtarief in.
Consult € 100, per uur exclusief BTW.
Bij verhindering 24 uur van te voren afmelden, anders worden kosten in rekening gebracht.