Relatiebezinning

“Leer om los te laten, zodat je kunt herontdekken.”

May Sarton

Was het ooit zo dat het in uw relatie allemaal vanzelf leek te gaan, nu lijkt dat ver verleden tijd. Het is nog niet zo ver om de relatie te beƫindigen, maar u wilt af van steeds dezelfde woordenwisseling die, ondanks het voornemen het anders te doen telkens de kop op steekt.

Het werkzame principe is het erkennen van elkaars verlangens, belangen en waarden evenals het erkennen van wat men elkaar onbedoeld, heeft aangedaan. Wie doorbreekt de vicieuze cirkel, wie start als eerste met erkennen van de ander?

Wanneer u de relatie nog een kans wilt geven zijn relatiegesprekken een mogelijkheid om te onderzoeken waar valkuilen in de relatie zijn, waar voorbij gegaan wordt aan de eigen behoeftes of die van de ander. Als dit duidelijk is kunt u verder met het zoeken naar gedrag dat beiden beter past. Door samen nieuwe ervaringen op te doen in het traject ontstaan andere mogelijkheden die de relatie weer een impuls geven.

Bemiddeling zorgt voor het doorbreken van vastzittende communicatiepatronen en maakt emoties bespreekbaar. Zo wordt constructief overleg weer mogelijk.

Tarieven relatiebezinning

Gratis intakegesprek van een half uur. Daarna gaat het uurtarief in.
Consult € 100,- per uur exclusief BTW.
Bij verhindering graag 24 uur van te voren opzeggen, anders worden kosten in rekening gebracht.